Občas nastane situace kdy potřebujeme nezavislý zdroj el. energie kdy se není možno připojit do klasického rozvodu el. energie  jako například na staveništi kde ještě není možno zřídit stavební rozvaděč, na polích z důvodu velkých vzdáleností, při letním grilování na chalupě atp.

Pokračujte výběrem typu v levém menu...