Nivelační sada (nivelační přístroj, Stativ, Lať + příslušenství.Nezbytný pomocník  zakládání staveb atp. Nivelační přístroje se používají pro měření výškových rozdílů na menší, střední i velké vzdálenosti ve stavebnictví, vytyčovacích pracích ,určování převýšení a vyměření úhlů pomocí kruhové stupnice 360 st. Zjednodušeně řečeno nivelační přístroje pracují jako přenosný teleskop. Přes přibližovací optiku lze přečíst výšku na vzdálené nivelační lati. Výškové rozdíly se zjišťují odečítáním naměřených výšek z nivelačních latí. Podmínkou úspěšného odečtu je, aby nivelační přístroj zůstal po dobu všech měření na svém místě v nezměněné výškové poloze (rovině). Před použitím se nivelační přístroj nastaví do horizontální roviny, což je podmínkou úspěšného měření.

 Laserové meřící přístroje jsou všestrannými pomocníky ne jen ve stavebnictví. Velmi rychle zaměří rovinnost vertikální i horizontální rovině a to v řádu několika sekund. Jeho přednost je že vytvoří rovinou pomocí červeného paprsku po celé ploše místnosti s přesností 0,3 mm/m t je přsnost 3 mm na 10 m délky což je dostačující pro 99 % všech činností. Použití při všech stavebních činnostech  - sádrokartony, vodoinstlatérství, topenářství atp.Výrazné ušetření času cca 40 % oproti práce s vodovához a minimalizace chyb.

Konkrétní typ vyberte v levém sloupci v podmenu.

15082010375-oto_215082010381_215082010373