Při betonáži skládaných stropů je třeba podepřít nosníky v rozpětí maximálně 1,5 m. Stropní stojky PERI velmi urychlují montáž podpěr a díky jejímu garantovanému zatížení 2000 Kg šetří čas , protože není potřeba takového množství stojek jako v případě použití dřevěných podpěr.

Pokračujte výběrem vhodných stojek v levém sloupci v podmenu.