Velká únosnost
Velká únosnost při minimální hmotnosti
PEP 20-350; G=15,9 kg F=20,0 kN (dle EN 1065 při plném vytažení)

Minimální výška 1,96m maximální 3,5m.

Peri-2_2Peri-1